РИОСВ затвори две мандри – в Карнобатско и Руенско

Бургаската екоинспекция е наложиле две принудителни мерки на млекопреработващи предприятия като е спряла дейността им.

РИОСВ е затворила мандрата в с. Соколово, община Карнобат, собственост и експлоатирана от „Анимал Комерс“ ООД - Карнобат.

Екоинспекцията е спряла и производствената дейност на мандрата в с. Шиварово, община Руен експлоатирано от „Млечна промишленост Маноя“ ООД, Велико Търново и собственост на „Билдинг Зах“ ЕООД.

Второто млекопреработвателно предприятие има и издадени два акта. Първият е за за заустване на отпадъчни води без разрешително, а вторият е за неизпълнение на предписание.

Преди три месеца бе извършена проверка след сигнал за замърсяване със суроватка на водите на Шиваровска река.

На място е констатирано, че пречиствателното съоръжение на мандрата функционира нормално. В шахта след пречиствателното съоръжение е установено заустване на непречистени отпадъчни води с млечно бял цвят. Нерегламентираното заустване се осъществява чрез канал за повърхностни води на производствената площадка, отвеждащ непречистените води директно в реката.

Текст burgasdream.com

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови