Вижте нарушенията, които откриха РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция

РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция – Варна през август извърши проверки на канализационните системи на Царево, с.Лозенец , ПСОВ „Елените“, ПСОВ „Попович“, община Бяла, хотелски комплекс „Лазурно море“ на „ИФ Фаворит“ ЕООД, ЛПСОВ на "Жилищна група на нос Хумата" с оператор "ГБС Инвест" АД , като са взети проби за физико-химичен анализ.

Направена е провека по условията в издадените разрешителни за заустване  и контрол на състоянието и експлоатацията  на пречиствателните съоръжения. 

Ето нарушенията, които съобщи РИОСВ в своя отчет за август:

За заустване на отпадъчните води на изход от ПСОВ „Елените“ в Черно море, до датата на извършване на проверката, от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“  няма издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, изискващо се съгласно Закона за водите.

Извършена е проверка по писмо на РЗИ-Варна и БДЧР-Варна за влошени микробиологични показатели на морски плажове  гр.Бяла. При проверката  на морски плаж „Бяла – Централен 3“ е установено разположено на плажната ивица на заведение, за което община Бяла ни уведомява, че  няма издадено разрешение за поставяне от  Главният архитект  на община Бяла,  както и документи за ВиК ситуация. За констатираното несъответстие  е уведомен  Министъра  на  туризма за предприемане на последващия действия.

***

През август са извършени и 13 съвместни проверки с БДЧР-Варна и представители на съответните Общини на морски плажове - Св.Влас, общ.Несебър, Китен  Атлиман" – север, "Китен"-юг, "Поморие - Централен", "Сарафово", "Черноморски солници", "Поморие“ –север, "Поморие"-юг, "Бургас - север""Бургас -централен", "Крайморие", "Приморско -юг", река Хаджийска - от с. Тънково до устие в Черно море . При проверките не са констатирани нерагламентирани зауствания и замърсяване на морските плажове  и прилежащи терени. Дадените предписания на концесионерите са изпълнени в срок.

Текст burgasdream.com

Добавете коментар


Защитен код
Обнови