РИОСВ: Поредната глоба на Кроношпан е 10 000 лв.

"Кроношпан България" ЕООД - не изпълнява условие от Комплексно разрешително №475-Н2/2016 г., което е нарушение  на чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС.

Затова на дружеството е наложена поредната имуществена санкция, която е в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, съобщиха от РИОСВ-Бургас.

През август екоинспекцията е извършила 143 проверки на 135 обекта, от които 53 планови и  87 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  

За констатирани административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от  РИОСВ  - Бургас са съставени 14 акта.

От директора на РИОСВ-Бургас са издадени 11 наказателни постановления за 60 200  лева  и  8 текущи месечни  санкции по чл. 69 от ЗООС  за 7068 лв.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови