КАТЕГОРИИ

Петима кметове с предупреждение за обществените чешми

Веднъж годишно от РЗИ вземат проби за изследване на водата от местните обществени чешми по показателите: активна реакция, амониев йон, вкус, електропроводимост, манган, мирис, нитрати, нитрити, цвят, мътност, колиформи, ешерихия коли. Извършват се и проверки на хигиенното състояние около обществените чешми и местата за водоналиване.
При установяване на отклонение, от РЗИ задължават отговорния кмет да вземе мерки като почисти/отремонтира съоръжението и/или постави информационна или предупредителна табела. Тя обаче няма забранителен характер, а позволява на потребителите да вземат информирано решение.
„Завишенията в някои показатели могат да бъдат напълно безвредни за здравите хора със силна имунна система, но могат да поставят в риск здравето на деца под 2-годишна възраст, на пенсионери, хронично болни или лица, чието общо здраве и/или имунитет са влошени“, посочва д-р Кофинова пред poligraff.net, като подчерта, че биологични следи като ешерихия коли и колиформи са естествени за човешкия организъм, но в зависимост от концентрацията могат да доведат до разстройство на здравето, особено при бебета и хора с по-слаби защитни сили.
За тази година петима са кметовете, получили предписания да поставят предупредителни табели и/или да почистят съоръжения, за които е установено, че са увредени, което може да повлияе на качеството на водата. Става дума за общо шест местни чешми в с. Гранитец, с. Горово – 2 чешми, гр. Карнобат, с. Чукарка и гр. Средец.
„Качеството на водата се повлиява от множество фактори – природни и човешки“, коментира експертът. По думите й, отклонения от нормите могат да се получат при замърсяване с битови отпадъци около извора или около самата чешма, наторяване с естествена тор в района, дъждове или суша, животни и др.
От началото на годината анализите са установили отклонения по следните показатели:
- „колиформени бактерии“ /колиформи/ в 19 бр. проби, като резултатите от изпитването са от 1/100 CFU/cm³ до ˃80/100 CFU/cm³, при норма 0/100 CFU/cm³. Отклоненията са във водата на местни чешми в с. Варвара, с. Белеврен, гр. Царево - кв. „Василико“, с. Бродилово, с. Шиварово, гр. Ахтопол, с. Скала, с. Гранитец (в две проби), с. Горово, с. Екзарх Антимово, с. Чукарка, с. Каравельово, гр. Айтос (в две проби), с. Съединение, с. Брястовец, гр. Бургас, гр. Средец;
- „ешерихия коли“ в 14 бр. проби, като резултатите от изпитването са от 1/100 CFU/cm³ до ˃80/100 CFU/cm³, при норма 0/100 CFU/cm³. Отклоненията са във водата на местни чешми в с. Варвара, с. Белеврен, с. Шиварово, гр. Ахтопол, с. Скала, с. Гранитец (в две проби), с. Екзарх Антимово, с. Чукарка, с. Каравельово, с. Съединение, с. Брястовец, гр. Бургас, гр. Средец;
- „вкус“ неприемлив в 23 бр. проби;
- „цвят“ неприемлив в 3 бр. проби – с. Белеврен, с. Фазаново и с. Пънчево;
- „мътност“ неприемлива в 5 бр. проби – с. Белеврен (в две проби), с. Фазаново, с. Пънчево и с. Манолич;
- „активна реакция“ в 3 бр. проби: с. Медово - 9,7 pH единици, гр. Каблешково 9,9 - pH единици и с. Драганово 9,9 - pH единици, при норма 9,5 pH единици;
- По показател нитрати са изследвани 48 бр. проби, като в 8 бр. проби са установени несъответствия. Резултатите от изпитването с отклонения са в границите от 60,3 mg/l до 124 mg/l, при норма 50 mg/l. Отклоненията са във водата на местни чешми в с. Горово, гр. Българово, гр. Карнобат, с. Сан Стефано (в две проби), с. Деветак, с. Раклица и с. Манолич.
Тези чешми са маркирани с предупредителни табели, ако водата е негодна за пиене или е необходимо изваряване или друга преработка. На местата, където в последствие повторна проба е регистрирала нормализиране на съдържанието, табелите се премахват, уточниха още от РЗИ.

 

Top