КАТЕГОРИИ

Научете китайски език в Бизнес инкубатора

Бизнес инкубаторът в Бургас организира поредица от обучителни курсове, насочени към предприемачи от малкия и средния бизнес.
Програмата включва:
10 ноември - Курс за напреднали по Office Excel;
13 ноември - Курс по бизнес английски;
13 ноември - Курс по китайски за начинаещи;
13 ноември - Курс по Corel Draw.
Регистрацията се извършва на: http://sme.business-burgas.com/обучения/
Обученията са финансирани от Постоянната комисии за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас.
Бизнес инкубаторът подготвя провеждането и на интензивни курсове по програмиране, лекции по дигитален маркетинг, които също са насочени към собствениците на малки и средни предприятия.

 

Top Finish