КАТЕГОРИИ

В Царево помагат чрез благотворителната кампания „Сподели Коледа“

Община Царево и местното поделение на БЧК провеждат благотворителна кампания „Сподели Коледа“, за деца с увреждания и самотно живеещи възрастни, жители на общината.
Даренията включват пакети с хранителни продукти. В инициативата се включиха колоездачите от „Вело Царево“ и с тяхна помощ пакетите с храна достигнаха навреме и лично.
Еднократна финансова помощ и подаръци получиха и 20 деца с увреждания, живеещи на територията на общината. Самотно живеещите, включени в „Сподели Коледа“ са над 200 човека.
Средствата за закупуване на хранителните продукти са осигурени от местен дарител.

 

Top Finish