Знаете ли какви торбички ви предлагат в магазините?

РИОСВ - Бургас провери 15  търговски обекта в общините Бургас, Поморие, Руен, Айтос, Сунгурларе, Средец и Камено за спазване изискванията на Наредбата по отношение на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване. 

В три от проверените търговски обекти е установено наличие на тънки пластмасови торбички за пазаруване с дръжки, с дебелина под 25 µm и размери под 390 mm/490 mm в разгънат вид, които не попадат в обхвата на чл. 4, ал. 1, т. 6, т. 7 или т. 8 от Наредбата. За тях се дължи заплащането на продуктова такса. Дадени са предписания в 7-дневен срок да представят в РИОСВ – Бургас на основание чл. 119, ал. 6 от ЗУО, първични счетоводни документи за купуването на предлаганите тънки пластмасови торбички с дръжки или попълнена месечна справка-декларация, както и платежно нареждане за платена продуктова такса по сметката на ПУДООС за торбичките. Предписанията са изпълнени,съобщиха от РИОСВ-Бургас..

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови