За първи път от както съществуват т.нар. паяци, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) направи масова проверка, предизвикана от зачестили сигнали за коли, повредени при товарене или разтоварване.

С разговори на висок тон, закачливи шегички с подтекст и помощ от полиция премина последната лятна сесия на общинските съветници. По време на разглеждането на 18 – те точки по внесени докладни, не веднъж токът в залата спираше.