Вижте графика и местата на кампанията "Да изчистим България заедно!" в Бургас

Община Бургас за поредна година призовава всички бургазлии на 16 септември от 10.00 часа да се включим в кампанията "Да изчистим България заедно!" и да направим града ни още по-чист, по-уютен и по-зелен.

В Общински съвет Бургас е постъпила докладна записка на зам.-кмета Руска Бояджиева за одобрение на актуализираната стратегическа карта за шума в околната среда на Агломерация Бургас.

В изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ Община Бургас разработи такава карта, която бе одобрена през декември 2011 г.

Внесена е докладна записка от бургаския кмет Димитър Николов до Общинския съвет за приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на Община Бургас, за изграждане на специализиран пристанищен обект „Покрита лодкостоянка“ в Крайморие.

В рамките на Европейската седмица на мобилността / 16-22 септември/ на територията на Централната част на Бургас са предвидени редица дейности, с които да се провокират най-малките жители на крайморската община, а и техните родители, към използване

Огънят обхванал и складова база на строителна фирма

На 10 септември в 14.56 ч във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за това, че горят сухи треви в района до бензиностанция „Порт ойл”, разположена под пътен надлез „Владимир Павлов”.