Вода гази, жаден ходи е най- подходящото сравнение за ситуацията в странджанската община Малко Търново. Отвсякъде са заобиколени с гора, но жителите на общината чакат милостиня от държавата.

Районен съд – Малко Търново отбеляза днес 100-годишния си юбилей в присъствието на официални лица от съдебната и местната власт и местната общественост.

Районен съд – Малко Търново бе удостоен днес с „Почетения знак на община Малко Търново” за „принос за съхраняване и развитие на ценностите на демократичното общество и за повишаване доверието в съдебната система в общината”. Отличието е израз на уважението на местната власт към Районен съд – Малко Търново като стожер на държавността, във връзка със неговата 100-годишнина.