В Сунгурларско правят бизнес с гъши дроб

Ферма за угояване на патици порода Мюлар ще правят в сунгурларското село Вълчин.

Това става ясно от постъпилата в Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас документация за инвестиционно предложение:

„Угояване на патици порода „Мюлар“ в птицеферма в землището на с. Вълчин, община Сунгурларе и закупуване на технологично оборудване за нуждите на фермата“.

Името мюлар на френски език означава безплодни. Мюларът е хибрид, създаден от два генетично много отдалечени видове патици - домашната патица и нямата патица. Тези птици са подходящи за угояване за месо и черен дроб. Те достигат средно живо тегло около 5 кг и дават до 550 г висококачествен черен дроб от категория екстра.

Инвеститор е „Локал Асетс Мениджмънт енд Рисорсис“ АД. Според РИОСВ фермата попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда и  трябва да се прецени необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Теренът не е в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Текст burgasdream.com

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови

Please installFlashFox - Flash Browser in order to view content on your Android based mobile device.