КАТЕГОРИИ

Ще имат ли общините финансова независимост?

Парадоксално, в период на икономически растеж и поредни бюджетни излишъци, общините нямат ресурс да провеждат адекватна местна политика и не могат да променят ефективно публичната среда.
През 2018 г. разходите на местно ниво в България възлизат на 7,2 млрд. лв. Данъчните приходи на общините обаче са едва около 1 млрд. лв. На практика, от всеки 7 лева, похарчени на местно ниво, едва 1 лев е собствен данъчен приход на общината. Другото са трансфери от държавата, европейски субсидии и неданъчни приходи. Липсата на адекватен собствен ресурс и зависимостта на трансфери и субсидии са основен проблем пред регионалното развитие в България.
Вярваме, че е назрял моментът общините в България да получат част от това, което така или иначе се генерира като данъчен приход от местното население. Дискусиите през последните 10 години ни убедиха, че най-правилният ход за решаването на този проблем е, като се преотстъпят част от приходите от подоходното облагане към общините. Общинският бюджет да се върже със състоянието на местната икономика, броя на заетите и техните заплати.
Какъв по-голям стимул за местните власти да работят за повече инвестиции и работни места?
Предложението, което през годините е широко изказвано и от много други експертни общности и е познато в обществото, е 1/5 от приходите от облагането на доходите да бъдат автоматично преотстъпвани към общините, като парите следват личната карта – щом по лична карта си жител на дадена община, то 1/5 от твоя подоходен данък ще отива именно там. По наши изчисления това е ресурс в рамките на 800 млн. лв., който почти ще удвои собствените данъчни приходи на общините.
Вярваме, че това е най-правилната стъпва в посока към реална фискална децентрализация. Официален старт на кампанията ще бъде даден в началото на ноември – дни след провеждането на втория тур от местните избори – с връчване на отворено писмо до министър-председателя и министъра на финансите.
Петър Ганев,старши изследовател в Института за пазарна икономика

Top