КАТЕГОРИИ

Предколеден удар по джоба на айтозлии

Айтозлии са в потрес от драстичното увеличение на такса смет, което със своите 65% е рекордно не само за Бургаска област, но и за страната. Това увеличение бе предложено от кмета Васил Едрев и бе гласувано от част от общинските съветници, достатъчно на брой, за да приемат решение, което директно удря по джоба на айтозлии.
Въпреки разгорещените дебати по време на последната за годината сесия на общинския съвет, въпреки разумните предложения- увеличението да става плавно през годините, местният парламент узакони новата такса смет за айтозлии, които още в началото на 2020 трябва дълбоко да се бръкнат в джоба.
Коледният им подарък стана възможен с гласовете на 13-те общински съветника от ПП ГЕРБ, един глас на съветника Ремзи Ахмед от БСП и решаващите гласове на колегите им НДПС- Джихан Иляз и скандалният Рамадан Бехчет, известен с обвиненията си в лихварство и тормоз над свои съграждани.
Като оставим на страна, че двама общински съветници от с. Тополица са решили колко да бъде таксата- смет на жителите на Айтос, остава въпросът защо увеличението, поискано от кмета Едрев е толкова драстично. Срещу това 65%-но увеличение гласуваха всички общински съветници от ДПС, по-голямата част от БСП и колегите им от ВОЛЯ-БДЦ. Общинските съветници от ДПС дори предложиха да се намали на 35% и постепенно да се увеличава през годините, така че да не се отрази толкова драстично на айтозлии. Предложението бе отхвърлено от мнозинството, подкрепящо кмета Едрев.
От няколко дни жителите на Айтос роптаят срещу увеличението на такса смет и изразяват негативното си отношение към управляващите във критични постове в айтоските фейсбук групи.
Критиките им са насочени директно към кмета на общината, който в предизборните си обещания е декларирал, че няма да вдига данъците, а сега изпълнява заръките на финансовия министър Горанов.
Обект на критиките им са и общинските съветници от ГЕРБ, които безропотно гласуват предложенията на Едрев, но най- вече към двамата съветника от НДПС, с чиито гласове безумно високата такса битови отпадъци ще се отрази сериозно на семейните им бюджети.
Куриозното в случая е, че Община Бургас не вдига дори и с процент таксата битови отпадъци за бургазлии. За разлика от нея всички останали общини: Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие,Средец, Сунгурларе и Руен, които са в "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас" вдигат или предвиждат увеличение на тази такса.
За сепариране и депониране на смесени битови отпадъци за членове на „Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас”, цените са увеличени от 22,80лв./тон за 2016г. и 2017г., на 27,60лв./тон за 2018г.. Размерът на отчисленията за тон депониран отпадък по чл.64 от Закона за управление на отпадъците се увеличава от 57,00лв./тон за 2019г. на 95,00лв./тон за 2020г, съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. В тази връзка и съгласно плансметката за разходите по чистота за 2020г. по населени места следва да се актуализират и годишните размери на цените на съдовете за битови отпадъци.
Наложително е увеличението на такса битови отпадъци, но с колко ще бъде увеличена зависи от кмета на съответната община.

 

Top Finish