КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Бургас ще има Университетска детска болница

Кметът Димитър Николов внесе в Общинския съвет предложение за промяна на подробен устройствен план, с което се отрежда терен за изграждане на специализирана многопрофилна детска болница в Бургас. Избраното място е в непосредствена близост до УМБАЛ Бургас.
"Осигуряването на терена е първата важна стъпка. Следващата ще бъде изготвянето на технически проект. Предвиждаме новата детска болница да има топла връзка с УМБАЛ Бургас, по подобие на тази между ОУ "Коджакафалията" и сградата на ПМГ/ГРЕ "Раковски". Избраното място е комуникативно и лесно за транспортно обслужване", каза кметът Димитър Николов.
Бъдещата Университетска детска болница със спешен център и високотехнологично оборудване ще обедини всички педиатрични специалности на едно място и ще позволи комплексно лечение на децата не само от община Бургас, а и от цяла Източна България. Предвижда се тя да е със 130 легла и спешно отделение, като осъществява следните дейности:
* Диагностика и лечение на заболявания и болестни процеси;
* Рехабилитация;
* Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение;
* Диспансеризация;
* Учебна и научна дейност.
В детската болница ще има отделения по:
Педиатрия;
Пулмология;
Гастроентерология;
Ендокринология и болести на обмяната;
Офталмология;
Ушно-носно-гърлени болести;
Алергология;
Дерматология;
Физикална и рехабилитационна медицина;
Анестезиология и интензивно лечение;
Образна диагностика;
Клинична лаборатория;
Микробиология;
Спешна медицина.

 

 

Top