КАТЕГОРИИ

Он-лайн работилничката "Щура лаборатория" заблява малчуганите у дома/ снимки/

За времето на социална изолация, когато всички сме затворени вкъщи, включително и децата ни, Щура лаборатория разработи специални он-лайн научни, забавни детски програми за рожден ден. Идеята е децата да се забавляват в света на химия и физика, без да напускат дома си, и без пряк достъп до външния свят. Истината е, че децата трудно разбират ситуацията, имат нужда от забавления и специално отношение, особено ако имат рожден ден в този критичен момент.
При он-лайн поздрава на Щура лаборатория, аниматор се свързва в определен ден и час, през избрана от Вас платформа с детето, поздравява го лично за рождения ден, разговарят и се забавляват. Аниматорът демонстрира пред детето интересни експерименти. Щура лаборатория ще изпрати на рожденика и специален подарък - епруветка с експеримент за вкъщи.
В он-лайн работилничката Щура лаборатория изпращаща реквизит за шест експеримента и пълен комплект лабораторно облекло на детето. В определен ден и час, аниматор се свързва он-лайн с рожденика, поздравява го, и заедно провеждат експериментите.
Дистанционната работилничка е насочена към деца между 7-13 години. Провежда се в присъствието на възрастен.
Разработени са няколко теми на поздрава и работилничките, които условно сме нарекли: Щур професор, Шури магьосници, Младите наследници на Шерлок Холмс и Настъплението на зомбитата.

Top