КАТЕГОРИИ

Край на незаконните такси за детските градини и ясли в Бургас

Намаляват таксите за детските градини и яслите в Бургас с 30% през есента по предложение на общинския съветник от БСП Христо Панайотов.Това реши Общински съвет - Бургас днес.
С 40 гласа “За”, представителите в местния парламент подкрепиха предложението на Христо Панайотов от БСП. Неговата докладна предизвика остра полемика в залата.Таксата за месец за посещаването на детска градина и ясла в Бургас в момента е 18 лева, като от 1 октомври пада с 30% надолу. Отделно родителите заплащат и храната на детето за ден, но само за присъствените такива.
Вносителят Христо Панайотов искаше решението да влезе в сила веднага, но председателят на бюджетната комисия – Красимира Маркович от ГЕРБ го контрира, че това вече е невъзможно поради миналото гласуване на Бюджет 2020. "Докладната е свързана с това, че сегашните такси са незаконосъобразни. Приемам предложението за септември месец, но проблемът си седи и в момента“, реагира общинският съветник Христо Панайотов.
Изтъкнато бе от представители на ГЕРБ, че в детските градини се предлагат висококачествени услуги и че социалнослабите семейства не плащат такса за децата си.
В крайна сметка, съветниците решиха да отложат влизането в сила на новите такси за есента, когато ще се правят вътрешнокомпесаторни промени в бюджета, признавайки, че години наред община Бургас е събирала такси, които са незаконни.

 

Top