КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ "ЯНИ ПОПОВ- ГР.СОЗОПОЛ"

Каним всички членове на Тракийско сдружение „Яни Попов – гр.Созопол” на Отчетно –изборно събрание за периода 2016г. – 2019г., което ще се проведе 09.02.2020 от 14 ч. в дружеството.
Събрание ще протече по следният дневен ред:
1. Отчет на събитията, проведени преди събранието
2. Приемане на отчетен доклад за периода 2016г. – 2019г.
3. Приемане на пан за дейността на сдружението през календарната 2020г.
4. Приемане на фин.отчет за периода 2016г. – 2020г.
5. Приемане на УС и Ревизионна комисия на сдружението.
6. Разни.


ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ „ЯНИ ПОПОВ – ГР.СОЗОПОЛ”
ГЕНО ПУХОВ

Още в тази категория: « О Б Я В А
Top Finish