КАТЕГОРИИ

По-малко, но по- качествени ракия и вино ще пием тази година

Прогнозата е за добиви с около 20 % по-ниски от миналата година, но с по-добро качество. Със съдействието на Дирекция „Жандармерия” към МВР е осигурено изкупуването на грозде да протича според принципа „очи в очи”, директно между лозарите и винопроизводителите.
По отношение на т. нар. „внос на грозде” от Румъния, следва да се има предвид, че движението на винено грозде на територията на ЕС не се отчита като внос и не подлежи на митнически контрол.
Всички преработващи предприятия на територията на страната са обект на обстойни проверки по време на кампанията. Към момента почти в цялата страна гроздето се изкупува на приемливи цени. Досега изкупеното от винарски предприятия винено грозде е 55 млн. кг.

 

Top