КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Бургас ще има център за деца с увреждания

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания ще бъде открит в Бургас с постановление на Министерския съвет от днес.
Целта на центъра е да се създадат условия за комплексни здравни услуги за децата с увреждания и техните семейства и да се подобри здравният статус на децата, като се гарантира достъпът им до необходимите медицински грижи и социални услуги.
Такъв тип иновативно лечебно заведение ще осигури подкрепа на семействата за превенция на изоставянето на деца с увреждания, посочва пресслужбата на Министерския съвет.
Комплексното обслужване ще включва: лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги в дома или в центровете за настаняване от семеен тип, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и др. Целта е още в ранна детска възраст ще бъдат минимизирани както степента на увреждането, така и последствията от него, което увеличава шанса децата да водят самостоятелен и пълноценен живот.

Top