КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Общественото обсъждане на новия бюджет на Поморие стартира със срещи в четири села

В четири села днес ще бъде представен проектобюджета на Община Поморие за 2020 година. В с.Каменар общественото обсъждане е насрочено за 15.00 ч. в читалището, в с. Лъка от 16.00 часа в кметството, в с. Дъбник обсъждането на проектобюджета е от 17.00 часа в училището и в с. Габерово от 18.00 часа в кметството.
Срещи ще има във всяко населено място от община Поморие и на тях ще присъстват кметът Иван Алексиев и неговите заместници, председателят на Общинския съвет и общински съветници.
Целта на посещенията е да бъде представена структурата на общинските приходи и основните параметри на капиталовата програма. Обсъждат се належащи основни ремонти и най-необходимите активи, които да залегнат в нея.
Обсъждането на проектобюджета е съпроводено с отчет на изпълнението на собствените приходи, на поетия дългосрочен дълг, на изпълнението на капиталовата програма, както и отчет на реализираните собствени приходи от съответното населено място.
Обсъжданията ще продължат до 17.01.2020 г.

 

Top Finish