КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Поморие с облекчения за хората и бизнеса

Поморие освободи от наем ползвателите на общински жилища и намали наемите за кабинети в МБАЛ Поморие.
По предложение на кмета Иван Алексиев наемателите на общински жилища се освобоождават от плащането на наем за периода от 13.03.2020 г. до отмяна на обявеното извънредно положение, реши общинският съвет в морската община. Решението касае гражданите с установени жилищни нужди, които са картотекирани като нуждаещи се и на които община Поморие е предоставила под наем общински жилища за настаняване.
С 50% се намаляват и вноските за наем на общинските рекламни съоръжения, чиито наематели са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение. Като мотив в предложението на кмета е посочено, че голяма част от ползвателите на рекламни съоръжения са собственици на ресторанти и търговски обекти, които затвориха въз основа на заповедта на министъра на здравеопазването, съответно изгубиха ефективността от рекламите си.
По предложение на общопрактикуващите лекари и управителя на „Медицински център I - Поморие“ ЕООД, общинският съвет в Поморие даде съгласие за намаляване с 50% размера на договорените наеми за помещения в МБАЛ Поморие. Взетото решение е поради ограничаване или преустановяване дейността на наемателите, а именно общопрактикуващите лекари, индивидуалните специализирани практики за извънболнична помощ и Медицински център I.
Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, срокът за заплащане на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства с отстъпка 5% през 2020 г. е 30 юни. На днешното редовно заседание, Общински съвет Поморие прие още една мярка за финансово облекчаване на жителите на община Поморие и удължи срока за плащане на такса битови отпадъци с 5% отстъпка, също до 30 юни 2020 г. Желаещите да ползват отстъпката следва да внесат еднократно пълния размер на дължимите данъци и такса битови отпадъци. Налозите могат да бъдат платени и на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2020 г., но в този случай отстъпка не се ползва.

Top Finish