КАТЕГОРИИ

В Средец въздухът е чист

След възникване на пожар, на 07.07.2020 г., на площадка за третиране на пластмасови отпадъци, стопанисвана от „Велес Пласт“ ЕООД, екип на РИОСВ-Бургас съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха имисионни замервания за качеството на атмосферния въздух
Замерванията са проведени с мобилен апарат GASMET в две точки – до най-близкия жилищен блок (бл. № 1) на гр. Средец и пред сградата на общинската администрация на града.
За анализираните на място 26 показателя не са отчетени отклонения от допустимите стойности за качеството на атмосферния въздух, съобщават от пресцентъра на РИОСВ-Бургас

 

Top Finish