КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Руски интерес към виното на Сунгурларе

Руска делегация от с. Бондари, Районев център в област Тамбов, неотдавна бе на посещение в Община Сунгурларе. Бондарски район се намира на 300 километра от Москва, в него са включени 52 населени места. Населението на Бондари е 4 хил.жители, а в района живеят 13 хил.жители. Има добре развито селско и горско стопанство, грънчарство и бъчварство, хранително-вкусова промишленост и дърводобивни предприятия.
Посещението бе по инициатива на руската страна и съдействието на г-н Димитър Георгиев, представител на Министерството на икономиката на РБългария в посолството ни в Москва. Основната цел на гостуването бе да се осъществят срещи с общинската администрация и местния бизнес в сферата на селското и горско стопанство, на пчеларството и винопроизводството.
Делегацията бе водена от Александър Воробьев - административен ръководител (глава) на Бондарския район. Членове на делегацията бяха: А.Мимикина - секретар администрацията на Бондарския район, Надежда Кошелева - общински съветник в Бондарски район, Татяна Передери - председател на Асоциацията на фермерските кооперации в Тамбовска област, Александър Передери - глава на Фермерско стопанство „Передери” и Димитър Попов - директор на Тамбовско областно държавно горско стопанство.
В рамките на своята визита, гостите проведоха среща с кмета на Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев, неговия екип, представители на бизнеса и институциите, сред които - ЗП „Тончо Драгнев” с.Чубра, ЗП „Иван Узунов” гр. Сунгурларе, ЕТ „МИЛК - Радостина Манева” с. Терзийско, Винарна „Зеланос” с. Славянци, „Шато - Сунгурларе” гр. Сунгурларе, СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе, РУ „Полиция” гр. Сунгурларе. На срещата присъства и г-жа Ирина Романова - художник, живуща в село Подвис.
В първия опознавателен разговор, бяха маркирани основните предимства и достойнства на районите, след което в заседателната зала на Общински съвет Сунгурларе бяха представени презентации за икономическата среда и приоритетите в Сунгурларския и Бондарския райони. Обсъдени бяха и възможности за бъдещо сътрудничество. „ … И двата района в голяма част са със сходни характеристики. Бихме могли да набележим конкретни, прагматични проекти и възможности, от които могат да се възползват и двете страни”, заяви кметът на общината инж. Васил Панделиев. Той посочи, че „…една от сферите, в която можем да имаме пресечна точка на интересите, е хранително-вкусовата промишленост и износа на родни продукти. Друга сфера за сътрудничество е възможността за внос на иглолистна дървесина от Русия. Причината е, че има много дърводобиващи предприятия в Бондарския район.“ По време на срещата гостите поискаха съдействие за технолози, за да ги насочат за избор на машини, които да закупят, тъй като в България, както и в съседните държави Турция и Гърция, има сериозно производство на технологии в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Изразиха желанието си за обмен на опит в зърнопроизводството, интересувайки се за купуване на сортове, които при нас дават по-добри добиви.
Гостите посетиха и стопанствата на земеделските производители, „Шато Сунгурларе“ и язовир „Камчия”, който е с водосборна площ 1612 кв.км. и снабдява с питейна вода голяма част от областите Бургас и Варна. Посетиха и забележителности в града: Музейната сбирка по „Лозарство и винарство”, „Експозиционния център по корабомоделизъм”, „Експозицията на спортните постижения и спорта в Община Сунгурларе”, Зимната градина на СУ „Христо Ботев” и православния храм „Св. Архангел Михаил” в града, местността „Ичмята” и др. Всички останаха възхитени от природните дадености и богатото културно-историческото наследство, с което разполага общината, със съхранените традиции и бит и не на последно място от сърдечното посрещане и българското гостоприемство.

Top Finish