КАТЕГОРИИ

Обществените обсъждания на новия бюджет на община Царево започват от с. Резово

Във връзка с приемането на новия бюджет на община Царево за 2020 година, общинска администрация организира обществени обсъждания в населените места в цялата община. На тези срещи гражданите,бизнеса и всички заинтересовани ще се запознаят с рамката на бюджета и ще могат да правят предложения. Постъпилите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет.
Първото обществено обсъждане на проекто бюджета на община Царево ще се проведе на 13.01.2020 г., понеделник в с. Резово в сградата на кметството.
Графикът с обществените обсъждание включва:
с. Синеморец – 13.01.2020 год. в сградата на кметството;
гр. Ахтопол – 13.01.2020 год. в сградата на кметството;
с. Варвара – 13.01.2020 год. в сградата на кметството;
с. Българи и с. Кондолово – 14.01.2020 год. в сградата на кметството на с. Българи;
с. Кости – 14.01.2020 год. в пенсионерския клуб;
с. Велика и с. Фазаново – 15.01.2020 год. в сградата на кметството на с. Велика;
с. Лозенец – 15.01.2020 год. в сградата на кметството;
с. Бродилово – 15.01.2020 год. в пенсионерския клуб;
Царево – 17.01.2020 год. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Царево /Фронт-офиса/.

Top Finish