Намерете ни във Facebook

НОВИНИ ОТ БУРГАС
  • Prev
Седмокласниците Вичо Вичев и Калоян Георгиев от бургаското ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията“ разработиха сайта
В навечерието на Деня на Светите братя Кирил и Методий – 11 май, в Бургас представиха новата учебна програма по
Младежкият литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена” за първи път надхвърли границите
Медицинският център на УМБАЛ Бургас - МЦ "Св. Николай Чудотворец" осигурява зелен коридор за ваксинации срещу КОВИД-19
С ултравиолетов душ или с прахосмукачка – вие избирате как да почистите книгата, която желаете да заемете от
Само седмица ни дели от поредното издание на ежегодната международна регата "Порт Бургас - Бургаска Ветроходна Седмица"
УМБАЛ Бургас получи дарение от 10 лампи за безопасна дезинфекция на въздуха. За разлика от масовите бактерицидни лампи,
Ученици от Строителната гимназия в Бургас отново се завърнаха като победители от регионалния кръг на състезанието по
От полицията съобщиха, че 51-годишен бургазлия е загинал в пожар, причинен в следствие на късо съединение. Ето и цялото
Отделението по кардиология на УМБАЛ Бургас възстанови работа и вече приема пациенти. Припомняме, че със заповед на РЗИ
Понеделник, 26 Април 2021 12:13

13 000 деца са напуснали училище защото родителите им са потърсили по-добър живот в чужбина

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
- През учебната 2020/2021 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 215.7 хил. деца.
- През 2020 г. основно образование са завършили 59.9 хил. ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25.5 хил. и 19.6 хил. ученици.
- Записаните в различните степени на висшето образование ("професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър") за академичната 2020/2021 година са 219.8 хиляди.
- Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен "доктор" у нас се обучават 6 570 лица, от които 608 чужди граждани.

Предучилищно образование

Към 01.12.2020 г. в страната функционират 1 823 самостоятелни детски градини. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 215.7 хил. деца, от които 111.6 хил., или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.0%.
Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2020/2021 година, е 78.1% и намалява спрямо миналата учебна година с 0.6 процентни пункта.
Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям - 152, а за селата е 61. Една група се формира средно от 23 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.1 хил. и в сравнение с предходната учебна година остава почти непроменен (увеличение с 44 души). Детските учители са 18.8 хил., или 93.5% от педагогическия персонал.
През учебната 2020/2021 година в страната функционират 110 лицензирани частни детски градини, или с 4 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 874 деца, или 2.3% от записаните в детските градини.


Общо образование

Към 01.10.2020 г. в страната общообразователно и профилирано обучение се провежда в 1 948 общообразователни училища, от които 129 начални, 1 151 основни, 71 обединени, 114 гимназии и 483 средни училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 15. Учениците, записани в общообразователни програми, са 565 хил., от които 79.6 хил. са в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.
През учебната 2019/2020 година 13 хил. ученици са напуснали общообразователните училища. Най-големи са относителните дялове на учениците, които са заминали в чужбина, и на напусналите по семейни причини - по 5.4 хил., или по 41.9%, следвани от напусналите поради нежелание да учат - 1.4 хил., или 11.1% от всички напуснали.
През 2020 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 59.9 хил., а средно образование - 25.5 хил. ученици.
Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 83.6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 92.4%.
Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2020/2021 година са 55.6 хиляди. От тях 95.0% са със завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", 4.2% са завършили "професионален бакалавър" или еквивалентна в миналото степен и 0.8% са със средно образование.
В учителската професия преобладават жените - 85.2% от общия брой на учителите.
Към 01.10.2020 г. в страната функционират 97 частни общообразователни училища, от които 6 начални, 38 основни, 1 обединено, 23 гимназии и 29 средни училища. В тях са записани общо 12 053 ученици, или 2.1% от общия брой на учениците в общото образование.


Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 353 професионални гимназии и 19 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 138.7 хиляди.
В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.3% от общия брой на учениците в тази образователна степен.
През 2020 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 19.6 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита, както следва:
- първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки – 390 ученици;
- втора и трета степен професионална квалификация - съответно 2.3 и 11.9 хил. ученици;
- четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование - 581 ученици.
При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите "Технически науки и технически професии" - 27.0%, следван от този на учениците в "Стопански науки и администрация" - 21.5%.
При завършилите програми за придобиване на четвърта степен професионална квалификация водеща е областта "Сигурност и безопасност" - 76.2%, следвана от "Стопански науки и администрация" - 11.1%.
През учебната 2020/2021 година 855 ученици се обучават в 23 частни професионални гимназии и частни професионални колежа с прием след средно образование, или 0.6% от всички ученици в професионалното образование.
През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 11.9 хил., като 94.9% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър".
В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи през 2020 г. са били записани 10.2 хил. лица на възраст 16 и повече години.
По степени на професионална квалификация разпределението им е следното: първа степен – 3.9 хил., втора степен - 2.7 хил., трета степен - 3.6 хил., и четвърта степен – 86 души.


Висше образование

През учебната 2020/2021 година студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор", са 226.4 хил., като в сравнение с предходната учебна година броят им остава почти непроменен.
Колежи (образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър")
През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "професионален бакалавър" в колежите се обучават 7 991 студенти. Спрямо предходната година броят им намалява с 242 души, или с 2.9%. От общия брой студенти в тази ОКС 1 564 души, или 19.6%, са записани в частни колежи.
През 2020 г. ОКС "професионален бакалавър" са придобили 1 712 студенти, от които жените са 60.3%. Най-голям е броят на дипломираните по специалности в следните области на образование:

- "Здравеопазване" - 655 души (38.3%);

- "Технически науки и технически професии" - 307 души (17.9%);

- "Персонални услуги" - 249 души (14.5%);-

- "Бизнес и администрация" - 201 души (11.7%);

- "Образование" - 107 души (6.3%).

Преподавателите в колежите са 677, от които на основен трудов договор - 305, или 45.1%.

 

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

NEWSROOM
  • Prev
With over 500 participants from 60 countries, including over 200 renowned
Birra Flea, microbrewery in Gualdo Tadino, has launched the world's first
Many travellers prefer the warmer seasons to travel around. Come winter,
The issue with changing the clock twice every year turned out to be quite
Authors of the best drawings at the competition titled "My friends from
The educational program og the Regional History Museum - Burgas "Explore
An influential folklore show, a kind of symbiosis between authentic and
* The event will be held in Swimming Complex "Park Arena OZK"The ceremony
Pretty much all of us are familiar with the corruption phenomenon: it is
ВЕСТИ
  • Prev
Если кто-то когда-либо думал, что корзины слишком просты, чтобы их можно
Каждый год Европа рассматривает конкретные темы, чтобы стимулировать
Энергосбережение является одним из новостных предметов в 41 школе в
В 2018 году появилась первая европейская столица интеллектуального
Знакомые здания и пространства превратятся в уникальные произведения
Дубровник был назван лучшим культурным направлением для 2019 года
Винные погреба из региона Мельник приглашают всех любителей эликсира
Ассоциация Зеленая Странджа, Болгарский фонд биоразнообразия и
Третий раз подрят в Бургасе будет состоится Астрономический форум.Он

Времето

7.78°C

БУРГАС

Ясно Влажност: 89%
Вятър: ENE at 5.59 K/Ч
Сряда
6.67°C / 20.56°C
Четвъртък
10°C / 21.11°C
Петък
11.67°C / 23.89°C

                    

Ще гласувате ли на парламентарните избори?