КАТЕГОРИИ

Извънредна ваксинация в Бургаска област

Министерството на здравеопазването е провело извънредна имунизационна кампания срещу морбили в областите Бургас, Монтана, Пазарджик, Пловдив и Сливен. Обхванати са 12 073 деца между 13 месеца и 8 години, съобщиха от здравното министерство.
Кампанията е била предприета заради продължаващите случаи на морбили в страната. Проведена в периода между 5 септември и 5 октомври. Тя е била насочена приоритетно към деца от уязвими групи или със затруднен достъп до здравни услуги. Традиционно такава кампания се прави в навечерието и началото на новата учебна година, като този път обхватът е много по-мащабен в сравнение с предишни години.
Законът за здравето дава право при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие, министърът на здравеопазването да разпореди имунизации и реимунизации по ред и начин, различни от посочените в имунизационния календар, поясняват от министерството.
Имунизациите са направени от общопрактикуващите лекари и от имунизационни екипи, организирани от Регионалните здравни инспекции в петте града. Участвали са и медицински специалисти от здравните кабинети в детски градини и училища и здравни медиатори.
Едновременно с провеждането на имунизациите са били организирани информационни кампании по места за запознаване на бществеността с епидемичната обстановка в страната, значението на имунизацията и риска от разпространение на заболяването при неимунизирани и нередовно имунизирани, протичането на инфекцията и др., проведени са и срещи с родители.

 

Top